Learn Czech Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Czech

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Czech Phrases

The Czech phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

Hi: Ahoj!  Audio
What is your name?: Jak se jmenujete?  Audio
Nice to meet you: Rád vás poznávám.  Audio
How are you?: Jak se máte?  Audio
I'm good, thanks: Mám se dobře, děkuji!  Audio
And you?: Jak se máte vy?  Audio

Language and Age Phrases

More questions about language and age:

Do you speak (English/Czech)?: Mluvíte (anglicky/česky)?  Audio
Does she speak Chinese?: ona mluví čínsky?  Audio
A little bit: Trošku  Audio
How old are you?: Kolik vám je let?  Audio
I'm 33 years old: Mám třicet tři let  Audio
It was nice talking to you: Rád jsem s vámi mluvil  Audio

If you don't understand something, this will be your secret weapon:

What do you mean?: Co tím myslíte?  Audio
I don't understand: Nerozumím!  Audio
I don't know: Nevím!  Audio
Sorry: Omlouvám se  Audio
What is that called in Czech?: Jak se to řekne česky?  Audio
What does that word mean in English?: Co to slovo znamená v angličtině?  Audio

More personal information about origins and profession:

Where are you from?: Odkud jste?  Audio
I'm from the U.S: Jsem ze Spojených států amerických  Audio
I'm American: Jsem Američan  Audio
Where do you live?: Kde žijete?  Audio
I live in the U.S: Bydlím ve Spojených státech amerických  Audio
What do you do for a living?: Čím se živíte?, Jaké máte zaměstnání?  Audio
I'm a student: Jsem student  Audio

Offering or asking for help and giving directions:

Can I help you?: Můžu vám nějak pomoci?  Audio
Can you help me?: Můžete mi pomoci?  Audio
Where is the airport?: Kde je letiště?  Audio
Go straight: Jděte rovně  Audio
Then: Potom  Audio
Turn left: Zabočte doleva  Audio
Turn right: Zabočte doprava  Audio

Holiday Wishes Phrases

Good wishes in Czech in holidays and occasions:

Happy birthday: Vše nejlepší k narozeninám!  Audio
Happy new year: Šťastný Nový Rok!  Audio
Merry Christmas: Veselé Vánoce  Audio
Good luck: Hodně štěstí!  Audio
Congratulations: Gratuluji!  Audio

Czech expressions commonly used when traveling or buying:

I have a reservation: Mám rezervovaný pokoj  Audio
Do you have rooms available?: Máte volné pokoje?  Audio
I would like a non-smoking room: Chtěl(a) bych nekuřácký pokoj  Audio
How much it costs per night?: Kolik stojí pokoj za noc?  Audio
Waiter: Pane číšníku  Audio
How much is this?: Kolik to stojí?  Audio
What is this?: Co je to?  Audio

Survival phrases considered to be important in emergencies:

Are you okay?: Jste v pořádku?  Audio
I need a doctor: Potřebuji doktora  Audio
Help: Pomoc!  Audio
Call the ambulance: Volejte záchranku!  Audio
Call the police: Volejte policii!  Audio
I am sick: Je mi špatně  Audio

These Czech phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Czech Vocabulary and Czech Grammar, you might want to visit our Czech Flashcards to practice what you learned.


Learn Czech Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Czech

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Czech phrases.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.