Learn Irish Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Irish

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Irish Phrases

The Irish phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

Hi: dia duit!  Audio
What is your name?: cén t-ainm atá ort?  Audio
Nice to meet you: tá sé go deas castáil leat!  Audio
How are you?: cén chaoi an bhfuil tú?  Audio
I'm good, thanks: tá mé go breá, go raibh maith agat!  Audio
And you?: agus (cén chaoi an bhfuil) tusa?  Audio

Language and Age Phrases

More questions about language and age:

Do you speak (English/Irish)?: an labhraíonn tú (béarla/gaeilge)?  Audio
Does she speak Chinese?: an labhraíonn sí Sínis?  Audio
A little bit: beagán  Audio
How old are you?: cén aois thú?  Audio
I'm 33 years old: tá mé tríocha bliain d'aois  Audio
It was nice talking to you: bhí sé go deas caint leat!  Audio

If you don't understand something, this will be your secret weapon:

What do you mean?: cad a chiallaíonn tú?  Audio
I don't understand: ní thuigim!  Audio
I don't know: níl a fhios agam!  Audio
Sorry: tá brón orm!  Audio
What is that called in Irish?: cad é an ghaeilge atá ar sin?  Audio
What does that word mean in English?: céard a chiallaíonn an focal sin i mbéarla?  Audio

More personal information about origins and profession:

Where are you from?: cárbh as duit?  Audio
I'm from the U.S: is as na s.a. mé  Audio
I'm American: is meiriceánach mé  Audio
Where do you live?: cá bhfuil tú i do chónaí?  Audio
I live in the U.S: tá mé i mo chónaí sna s.a.  Audio
What do you do for a living?: cén slí beatha atá agat?  Audio
I'm a student: is mac léinn mé  Audio

Offering or asking for help and giving directions:

Can I help you?: an féidir liom cúnamh a thabhairt duit?  Audio
Can you help me?: an féidir leat cúnamh a thabhairt dom?  Audio
Where is the airport?: cá bhfuil an t-aerfort?  Audio
Go straight: téigh díreach ar aghaidh  Audio
Then: ansin  Audio
Turn left: cas ar chlé  Audio
Turn right: cas ar dheis  Audio

Holiday Wishes Phrases

Good wishes in Irish in holidays and occasions:

Happy birthday: lá bhreithe shona dhuit.  Audio
Happy new year: athbhliain faoi shéan agus faoi mhaise duit!  Audio
Merry Christmas: nollaig shona duit!  Audio
Good luck: ádh mór!  Audio
Congratulations: comhghairdeas!  Audio

Irish expressions commonly used when traveling or buying:

I have a reservation: tá seomra curtha in áirithe agam  Audio
Do you have rooms available?: an bhfuil seomraí folmha agat/agaibh?  Audio
I would like a non-smoking room: ba mhaith liom seomra ina bhfuil cosc ar tobac  Audio
How much it costs per night?: cé mhéad atá ar in aghaidh na hoíche?  Audio
Waiter: freastalaí  Audio
How much is this?: cé mhéad é seo?  Audio
What is this?: céard é seo?  Audio

Survival phrases considered to be important in emergencies:

Are you okay?: an bhfuil tú ceart go leor?  Audio
I need a doctor: tá dochtúr ag teastáil uaim.  Audio
Help: tabhair cúnamh dom!  Audio
Call the ambulance: glaoigh ar an otharcharr!  Audio
Call the police: glaoigh ar na póliíní!  Audio
I am sick: airím tinn.  Audio

These Irish phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Irish Vocabulary and Irish Grammar, you might want to visit our Irish Flashcards to practice what you learned.


Learn Irish Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Irish

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Irish phrases.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.